Uppdaterad

Får jag dela upp min föräldraledighet hur jag vill?

Du har rätt att vara ledig under tre perioder per kalenderår. En period som sträcker sig över ett årsskifte anses höra till det kalenderår då den inleddes.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla