Får jag dela upp min föräldraledighet hur jag vill?

Du har rätt att vara ledig under tre perioder per kalenderår. En period som sträcker sig över ett årsskifte anses höra till det kalenderår då den inleddes.