Uppdaterad

Försäkringskassan säger att jag måste ta ut föräldrapenning under lovtid när jag gör avbrott i min föräldraledighet. Jag får ju lön av min arbetsgivare då! Hur hänger det ihop?

Så länge ditt barn inte har fyllt ett år beräknas också sjukpenning och tillfällig föräldrapenning på din tidigare sjukpenninggrundande inkomst. Men efter barnets ettårsdag kan den sjukpenninggrundande inkomsten sänkas till samma nivå som din faktiska inkomst. Det betyder att du i så fall får lägre ersättning när du till exempel är sjuk själv eller vårdar sjukt barn.

Samma regler gäller när det gått ett år från det att du adopterade ett barn.

Du kan dock undvika att din sjukpenninggrundande inkomst sänks efter ditt barns ettårsdag. Den ligger kvar på samma nivå som tidigare om du:

  • tar ut hel föräldrapenning minst fem dagar per vecka
  • arbetar mindre än före barnets födelse och tar ut föräldrapenning som motsvarar minskningen i arbetstid
  • studerar med studiestöd
  • är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassans nuvarande bedömning är att lärare som går i tjänst och uppbär lön under lov, genom att avbryta föräldraledigheten senast sju dagar före lovet, skyddar sin SGI utan att behöva ta ut föräldrapenning under lovet. Men för dig som går i tjänst under lov och är föräldraledig med barn som är över ett år är vårt råd att du själv skriftligen kontrollerar med Försäkringskassan vad som gäller för dig.

Föräldrapenning kan dock inte betalas ut om du samtidigt har betald semesterledighet. Om du tar ut föräldrapenning kan du avbryta den och ta ut semester i stället.

För en lärare med ferietjänst infaller semestern under första delen av sommarferien. Kolla alltid med Försäkringskassan hur många dagar du måste/får ta ut under den aktuella ferien.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla