Uppdaterad

Jag är föräldraledig men kommer börja arbeta igen efter lovet. Får jag lön under lovet?

Du behöver inte avbryta ledigheten sju kalenderdagar före lovet för att få lön under lovet, det vill säga om du ska återgå till att arbeta på hela den sysselsättningsgrad som du är anställd på.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla