Uppdaterad

Jag är föräldraledig, och kommer fortsätta vara det efter lovet. Får jag lön under lovet?

Om du är föräldraledig före ett lov och ska fortsätta att vara helt eller delvis föräldraledig efter lovet måste du avbryta din föräldraledighet senast sju kalenderdagar före det aktuella lovet för att få lön under lovet. Det innebär i praktiken att du måste arbeta ”som vanligt” under de arbetsdagar som ligger i veckan före lovet. Försäkringskassan beslutar om din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Kontakta dem för att kontrollera hur du ska göra för att skydda din SGI.

Observera att detta innebär att om du är föräldraledig både före lovet och efter lovet, även om det bara rör sig om till exempel en veckas föräldraledighet före och efter lovet, så kommer du inte att få någon lön under lovet trots att du har arbetat större delen av såväl höst- som vårterminen.

Om du är partiellt föräldraledig får du lön under lovet utifrån den sysselsättningsgrad du arbetade på veckan före lovet.

De lov som omfattas av dessa regler är jullov, sportlov och påsklov inom kommunal sektor och sportlov, påsklov och novemberlov inom Almegas friskoleavtal.

Lönen under ferien, det vill säga ”sommarlovet” inom kommunal sektor och ”sommarlov” samt ”jullov” inom Almegas friskoleavtal omfattas ej av denna bestämmelse. Lön under ferie är intjänad och beräknas efter den beräkningsmodell som finns i respektive kollektivavtal.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla