Uppdaterad

Jag har varit föräldraledig på heltid hela hösten och våren. Får jag lön under sommarlovet?

Ferielön tjänas in och beräknas utifrån hur du har arbetat under det föregående arbetsåret - augusti till juni. Under föräldraledighet med föräldrapenning är de första 120 kalenderdagarna av din ledighet semesterlönegrundande (180 dagar för ensamstående). Denna rättighet tillkommer båda föräldrarna var för sig.

Att ledigheten är semesterlönegrundande innebär att tiden räknas som om du har arbetat när ferielönen ska beräknas. Observera dock att 120 dagar är ett tak och inte är kopplat till intjänandeåret. De 120 dagarna kan dock förläggas i en följd eller delas upp på flera perioder samt fördelas på olika terminer eller kalenderår.

När din ferielön för sommaren ska beräknas grundas denna på den tid du var i arbete före din föräldraledighet, samt på de 120 semesterlönegrundande dagarna under föräldraledigheten. Kontakta din löneförrättare för att få veta dels hur mycket ferielön detta resulterar i, dels när din semester ligger.

Under sommarlovet kan du ta ut föräldrapenning under den del som inte är semester.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla