Uppdaterad

Jag ska arbeta 80 procent och vill vara föräldraledig på måndagar. Rektor säger att det inte går. Vad gäller?

Förkortad arbetstid, det vill säga partiell ledighet, kan läggas ut som en eller flera dagar i veckan. Den kan även läggas ut som en förkortning av varje arbetsdag.

Du ska samråda med rektor om hur förläggningen ska ske men huvudregeln är att ledigheten ska läggas ut enligt dina önskemål, om det inte medför påtaglig störning för verksamheten.

Detta innebär att om rektor inte kan gå dig till mötes så ska rektor kunna visa att dina önskemål inte är möjliga att uppfylla med hänsyn till skolans behov.

Sådana skäl skulle kunna vara till exempel att läraren inte kan vara ledig den dag då viktiga konferenser ligger eller att undervisningen ovillkorligen kräver att läraren är på plats vissa dagar (till exempel blocklagd språkundervisning som kräver att samtliga språklärare är på plats de dagar då språkundervisningen ligger eller att idrottsläraren måste arbeta de dagar då skolan har tillgång till idrottshallen).

Det finns dock ingen tydlig praxis för vad som är att anse som påtaglig störning av verksamheten.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla