Uppdaterad

Jag vill arbeta deltid 60 procent på grund av föräldraledighet. Har jag rätt till det?

Du har alltid rätt att vara ledig i den mån du tar ut föräldrapenning.

Eftersom föräldrapenning endast kan tas ut som 1/8, ¼, ½, ¾ eller 1/1 är arbetsgivaren inte skyldig att bevilja en ledighet på till exempel 40 procent.

Vid delledighet utan föräldrapenning har man rätt till en förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel, om barnet ej fyllt 8 år alternativt ej avslutat sitt första skolår.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla