Kan arbetsgivaren flytta mig till en annan skola efter min föräldraledighet?

En föräldraledig lärare ska i normalfallet komma tillbaka till den skola där man arbetade före ledigheten, men har ingen ovillkorlig rätt till detta. Grunden till att läraren tvingas byta skola ska dock inte vara själva ledigheten utan någon annan ”neutral” princip, till exempel att läraren är den lärare som har kortast anställningstid av lärarna på skolan eller att all undervisning i lärarens ämnen har flyttats till en annan skola. Du bör kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud i en situation som denna.