Vilka är undantagsreglerna för betygssättning utan lärarlegitimation?

Ja, olegitimerade som tillsvidareanställs enligt undantagsreglerna för yrkesämnen, modersmål, undervisning på engelska och i waldorfskolor får sätta betyg självständigt.

Olegitimerade som är visstidsanställda måste alltid sätta betyg i samråd med en legitimerad lärare.

På skolverket.se kan du läsa om vilka krav som ställs för att en lärare ska få sätta betyg.länk till annan webbplats