Uppdaterad

Hur ansöker jag om lärarlegitimation?

Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats. hittar du all praktisk information om hur du ska bära dig åt för att ansöka, och vilka regler som gäller för att bli legitimerad.

Se till att ha ditt examensbevis tillgängligt, samt dokumentation på att du tjänstgjort som lärare i minst ett år.

Ta även fram ett dokument gällande eventuell kompletterande fortbildning.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla