Uppdaterad

Vad innebär reformen om lärarlegitimation?

Från den 1 december 2013 ställs krav på lärarlegitimation för att tillsvidareanställas som lärare och förskollärare. Undantag görs för vissa lärargrupper.

Du som har en lärar- eller förskollärarexamen kan ansöka om lärarlegitimation.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla