Uppdaterad

Vad krävs för att få lärarlegitimation?

Att du har en lärarexamen. Det kommer att framgå av legitimationen vilka skolformer och ämnen du är behörig för.

Grundprincipen är att du blir behörig för det du en gång tog examen för, samt för kurser du läst för att komplettera din kompetens.

Regeringen har fattat beslut om en förordning - behörighetsförordningen Länk till annan webbplats. - som visar vilka behörigheter som gäller.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla