Uppdaterad

Vilka är undantagsreglerna för betygssättning utan lärarlegitimation?

Olegitimerade som tillsvidareanställs enligt undantagsreglerna för yrkesämnen, modersmål, undervisning på engelska och i waldorfskolor får sätta betyg självständigt.

Olegitimerade som är visstidsanställda måste alltid sätta betyg i samråd med en legitimerad lärare.

På skolverket.se kan du läsa om vilka krav som ställs för att en lärare ska få sätta betyg. Länk till annan webbplats.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla