Uppdaterad

Vilka är undantagsreglerna om tillsvidareanställning utan lärarlegitimation?

För undervisning i yrkesämnen och modersmål får man tillsvidareanställa olegitimerade, om det saknas legitimerade sökande till en tjänst.

För undervisning på engelska i ett ämne som inte är språk får man tillsvidareanställa olegitimerade, om de har en utländsk lärarexamen mot de aktuella ämnena.

I waldorfskolor får olegitimerade tillsvidareanställas.

Olegitimerade som tillsvidareanställs enligt undantagsreglerna för yrkesämnen, modersmål, undervisning på engelska och i waldorfskolor får även sätta betyg självständigt.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla