Vilka omfattas av legitimationen?

Det finns två legitimationer; en för förskollärare och en för övriga. I lärarlegitimationen preciseras vilka skolformer och ämnen läraren är legitimerad för. Lärarutbildningen har genom åren förändrats och grundtanken är att det du en gång utbildades för ska du också få legitimation för. Även behörighetsgivande fortbildning skrivs in i legitimationen.

Tyvärr omfattas inte vissa lärargrupper av kravet på lärarlegitimation. Det innebär att det fortfarande går att tillsvidareanställa obehöriga för undervisning i till exempel yrkesämnen och modersmål. Den som är utbildad i dessa ämnen kan dock få legitimation och ska om det blir aktuellt gå före icke legitimerade vid anställning.