Uppdaterad

Har jag rätt till betald ledighet för att gå på min mormors begravning?

Många kollektivavtal innehåller bestämmelser som ger viss rätt till ledighet med lön i samband med nära anhörigas svårare sjukdom samt begravning och bouppteckning. Det kommunala avtalet har till exempel en sådan bestämmelse. 


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla