Uppdaterad

Jag är tjänstledig för att prova annat arbete, men trivs inte så bra. Vill nu gå tillbaka. Får jag göra det?

Har du sökt och beviljats tjänstledighet för att arbeta hos en annan arbetsgivare under en viss period, exempelvis för att prova en annan tjänst eller jobba på en friskola, har du inte rätt att bryta detta avtal. Såvida du inte kommit överens med arbetsgivaren om att detta ska vara möjligt. 


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla