Uppdaterad

Jag har fått ett nytt arbete. Har jag rätt att vara tjänstledig från mitt nuvarande arbete för att pröva detta?

Någon sådan rättighet finns inte, med vissa undantag för statligt anställda, utan det är upp till varje arbetsgivare att bevilja en eventuell tjänstledighet. Många arbetsgivare har dock någon form av praxis och riktlinjer för detta.

Du kan dock ha rätt till ledighet för att pröva annat arbete i samband med sjukskrivning.

Som villkor för ledigheten gäller att den anställda på grund av sjukdom har haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete under en period om minst 90 dagar.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla