Kan arbetsgivaren tvinga en anställd att sjukanmäla sig?

Nej, det är det anställde som förfogar över detta beslut. Om arbetsgivaren anser en anställd inte ska arbeta på grund av risken för smittspridning får arbetsgivaren besluta om avstängning.