Uppdaterad

När jag är sjuk eller vabbar, vems är ansvaret för min undervisning och för min vikarie?

Om du är ledig från ditt arbete på grund av vab eller sjukdom, och alltså inte heller får lön, ska du inte utföra arbetsuppgifter. Det är ju inte välgörenhet du ägnar dig åt utan professionellt arbete i ett legitimationsyrke. Men det här är ett komplext område. Det är huvudmannen som ansvarar för att organisera verksamheten så att skolan fungerar enligt skollagen. Men skollagen säger också att du som är legitimerad lärare ansvarar för din undervisning. När du är frånvarande är det din rektor som ansvarar för att verksamheten kan fortgå. För att det ska fungera behöver skolan ha rutiner och riktlinjer för korttidsfrånvaro. Dessa ska hanteras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla