Uppdaterad

När och hur ska jag kontakta mitt ombud om jag blir sjukskriven?

Ta kontakt med Lärarnas Riksförbund så fort som möjligt om du blir sjukskriven, och märker att du inte snabbt kommer kunna gå tillbaka till arbetet. Ta även kontakt direkt om arbetsgivaren kallar till ett möte med anledning av din sjukskrivning.

Börja med att höra av dig till skyddsombudet på din skola. Om ni inte har något skyddsombud på skolan kan du kontakta ert föreningsombud.

Se även frågan Vilken hjälp kan jag få från Lärarnas Riksförbund om jag blir långtidssjukskriven?


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla