Uppdaterad

Vad behöver jag tänka på om jag blir sjuk under sommaren?

Ferietjänst

Om du har ferietjänst ska du sjukanmäla dig utan dröjsmål till arbetsgivaren. Du ska också anmäla att du önskar ha den semester som du går minste om på grund av sjukdomen förlagd till kommande läsår. Du och din chef ska tillsammans komma överens om när du ska ta ut semestern.

Semestertjänst

Du som har semestertjänst och blir sjuk under semestern kan begära av din arbetsgivare att få byta ut semestern mot sjukskrivning så att du kan ta ut din semester vid ett senare tillfälle.

Läs också

Vad får jag för ersättning om jag varit sjuk under sommaren?

Vilken ersättning får jag under sommaren om jag varit sjukskriven under läsåret?För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla