Vad behöver jag tänka på om jag blir sjuk under sommaren?

Om du har ferietjänst ska du sjukanmäla dig utan dröjsmål till arbetsgivaren. Du kan också anmäla att du vill ta ut den semester som du går miste om på grund av sjukskrivningen under det kommande läsåret i stället. Du och din chef ska tillsammans komma överens om när under läsåret du ska ta ut semestern.

Du som har semestertjänst och blir sjuk under semestern kan begära av din arbetsgivare att få byta ut semestern mot sjukskrivning så att du kan ta ut din semester vid ett senare tillfälle.

Läs också

Vad får jag för ersättning om jag varit sjuk under sommaren? och Vilken ersättning får jag under sommaren om jag varit sjukskriven under läsåret?