Uppdaterad

Vad får jag för ersättning om jag är sjuk under sommaren?

Det beror på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Olika avtal har olika bestämmelser för när sjuklön betalas ut under sommarferie. Kontakta ditt LR-ombud om du vill veta mer.

Ferietjänst

Om du har ferietjänst får du under sommaren ferielön som du har tjänat in under läsåret. Hur många dagar med ferielön du har rätt till beror på hur mycket du har arbetet under läsåret.

Om du blir sjuk under ferien betalas din intjänade ferielön ut som vanligt trots att du är sjuk. Utöver detta betalar arbetsgivaren sjuklön under de första två veckorna av sjukskrivningen. Sjuklönen är grundad på din ferielön. Därefter tar Försäkringskassan över och betalar sjukpenning.

Du får alltså både sjuklön/sjukpenning och semesterlön/ferielön om du är sjuk under sommarferien. Det innebär att när du senare tar ut de semesterdagar du missade på grund av sjukdom så är de obetalda eftersom du redan har fått semesterlön/ferielön utbetald för dem undersommaren. Det kan vara bra att känna till.

Semestertjänst

För dig som har semestertjänst gäller att du får sjuklön från arbetsgivaren under de två första veckornas sjukskrivning och sedan sjukpenning från Försäkringskassan. Du får sedan betald semesterledighet när du väl tar ut den framskjutna semestern.

Läs också:

Vilken ersättning får jag under sommaren om jag har varit sjukskriven under läsåret?

Vad behöver jag tänka på om jag blir sjuk under sommaren?


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla