Uppdaterad

Vad händer om jag blir sjukskriven på min semesterperiod/ferieledighet?

Om du har ferietjänst får du ferielön under sommaren. Ferielönen har du tjänat in under läsåret, och hur många dagar med ferielön du har rätt till beror på hur mycket du har arbetat under läsåret. Även om du blir sjukskriven under ferien betalas din intjänade ferielön ut som vanligt.

Utöver ferielönen betalar arbetsgivaren sjuklön under de första två veckorna av sjuk­skrivningen. Därefter tar Försäkringskassan över och betalar sjukpenning. Du kan dock endast få sjuklön från din arbetsgivare under den del av ferien som räknas som semester. I kommunal sektor är det de 45 första dagarna av sommarferien. I avtalen för privat sektor är det vanligaste att det är de 35 första dagarna.

Du kan alltså få ferielön och sjuklön/sjukpenning samtidigt om du är sjuk under semester­perioden. Det innebär att om du under det kommande läsåret tar ut de semesterdagar som du missade för att du var sjuk, så blir de obetalda eftersom du redan har fått ferielön utbetald för dem.

För dig som har semestertjänst gäller att du får sjuklön från arbetsgivaren under de två första veckornas sjukskrivning och sedan sjukpenning från Försäkringskassan. Du får sedan betald semesterledighet när du väl tar ut den framskjutna semestern.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla