Hur kan jag komma ikapp mina kollegors löner?

I lönesamtalet ska du undvika att jämföra din lön med kollegors löner som argument. Använd hellre lönestatistik som jämförelse och be arbetsgivaren att visa var du befinner dig i lönestrukturen. Lönestatistik kan du hitta på lr.se/lönestatistik.

Rektor kan fatta ett särskilt lönebeslut vid annan tidpunkt än löneöversynen. Ett tillfälle att be om detta utanför löneöversynen är om ditt uppdrag förändras genom andra arbetsuppgifter eller utökat ansvar. Men du kan också be rektorn att fatta ett särskilt lönebeslut om ni är överens om att din lön är för låg.

Det är viktigt att du på lönesamtalet ber rektor tydliggöra för dig vad som förväntas av dig för att du ska kunna få en bra löneutveckling. Följ upp planen vid tillfällen som ges under året, särskilt vid medarbetarsamtalet. Lönesamtalet ska återkoppla till vad ni var överens om i medarbetarsamtalet.