Uppdaterad

Hur mycket kan man få i löneökning?

I teorin finns det ingen gräns för hur stor eller liten en löneökning kan vara. Budgetmässigt finns ofta ett löneökningsutrymme fastställt hos arbets­givaren som rektor förhåller sig till.

LR-ombud deltar i de inledande överläggningarna med arbetsgivaren innan löneöversynen sätter igång. Då lägger arbetsgivaren fram sina planer för vad man vill åstadkomma med löneöversynen och Lärarnas Riksförbund framför sina yrkanden. Man beslutar då också vad som ska påverka de löner som sätts, exempelvis om man ska göra lönemässiga satsningar på vissa grupper.

Det är bra om du kan ta reda på hur löneutrymmet ser ut samt var du i nuläget befinner dig i arbetsgivarens lönestruktur. Då har du något att förhålla dig till.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla