Uppdaterad

Hur ska jag få upp min lön som mitt ombud har förhandlat?

Det är alltid arbetsgivaren som sätter lönen. Olika avtal ger möjlighet för olika vägar att påverka arbetsgivarens lönesättning.

Har ni traditionell förhandling innebär det att LR-ombud får arbetsgivarens lönebud för samtliga medlemmar som omfattas av löneöversynen och tittar generellt på lönerna för att upptäcka saker som sticker ut på ett negativt sätt. Ombudet tittar också individuellt på respektive medlems lön och löneutveckling. Lärarnas Riksförbund argumenterar och förhandlar därefter utifrån det som kommit fram och når framgång ibland och ibland inte.

Påtala för din rektor att du inte är nöjd. Be gärna om ett extra samtal för att få tydliggjort varför du fått den lön du fick. Det är viktigt att du ställer frågan på lönesamtalet och ber rektor tydliggöra för dig vad som förväntas av dig för att du ska kunna få en bra löneutveckling.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla