Uppdaterad

Jag är anställd på ett vikariat, och arbetsgivaren erbjuder mig nu förlängning. Har jag rätt att förhandla om ny lön?

Lönen bör tas upp till diskussion varje gång ett anställningsavtal ska förnyas eller förändras. Lönen är en del av anställningsavtalet och du bör inte börja eller fortsätta arbeta om du och arbetsgivaren inte är överens!

En del arbetsgivare hänvisar till att även de med tidsbegränsad anställning omfattas av den årliga löneöversynen. Detta bör du dock kontrollera med ombudet i din LR-förening eftersom det endast är den som är tillsvidareanställd som kan räkna med att omfattas av översynen.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla