Uppdaterad

På min arbetsplats fungerar inte lönesättningen så bra. Vad kan LR göra?

Lärarnas Riksförbund anser att den individuella lönesättningen inte alltid hanteras på ett tillfredsställande sätt.

I det kommunala avtalet HÖK12 förband sig parterna att under avtalsperioden arbeta för en väl fungerande lokal lönebildning och lönesättning i skolan. En första uppföljning av detta partsgemensamma arbete skulle ske efter 2 år, det vill säga hösten 2014.


Kategori

Avtal, Lön


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla