På min arbetsplats fungerar inte lönesättningen så bra. Vad kan LR göra?

I de kollektivavtal LR tecknar arbetar vi för tydliga skrivningar om hur lönesättningen skall hanteras. Det är varje arbetsgivare och LR lokalt som skall arbeta för en fungerande lönesättning utefter de ramar kollektivavtalet ger. Ta kontakt med dina lokala ombud för LR för information om hur lönesättningen skall gå till på din arbetsplats.

I de fall den individuella lönesättningen inte hanteras på ett tillfredsställande sätt bör du kontakta LR:s ombud hos din arbetsgivare så att de kan ta upp detta med arbetsgivaren.