Uppdaterad

Vilken lön ska jag begära?

I normalfallet ska det löna sig att byta jobb! Det innebär att om du redan har en anställning och du upplever att ditt löneläge är någorlunda rätt, så utgår du från den lön du har och lägger på en tusenlapp eller två i ditt löneanspråk.

För att få en uppfattning om vad som är en genomsnittlig lön hos den arbetsgivare du söker arbete hos kan du kontakta Lärarnas Riksförbund lokalt, antingen ombud på arbetsplatsen eller i föreningen.

Du kan även använda dig av Saco LöneSök, Lönekollen eller av den individuella lönestatistiken som visar din egen löneutveckling jämfört med andra.

Läs mer om vilken lön du ska begära när du byter jobb


Kategori

Lön


Taggar

För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla