Uppdaterad

Hur byter jag a-kassa?

Kontakta vår medlemsenhet så kan de skicka en ansökan om medlemskap i Akademikernas a-kassa och en fullmakt till dig. Dessa handlingar ska fyllas i och skickas till medlemsenheten för handläggning.

Akademikernas a-kassa ser då till att du byter a-kassa utan avbrott, och du kan då tillgodoräkna dig medlemstiden i annan a-kassa. Du behöver inte uppfylla något nytt medlemsvillkor igen.


För ytterligare information kontakta

Medlemsenheten

08-613 27 00
Mejla