Jag är redan medlem i a-kassan, men vill betala den avgiften samtidigt med LR-avgiften. Hur gör jag?

Om att du vill betala a-kasseavgiften samtidigt med förbundsavgiften kontaktar du vår medlemsenhet som hjälper dig med detta.