Uppdaterad

Jag är tjänstledig en längre tid. Får jag lägre medlemsavgift?

Uppgifterna kan påverka din avgift till förbundet och ditt betalningssätt. Kontakta vår medlemsenhet om din tjänstledighet. Medlemsenheten behöver veta hur länge du ska vara tjänstledig.


För ytterligare information kontakta

Medlemsenheten

08-613 27 00
Mejla