Uppdaterad

När kan jag få reducerad
medlemsavgift?

Om du är sjukskriven, arbetslös, föräldraledig eller tjänstledig utan
inkomst kan du få en temporärt reducerad medlemsavgift. Meddela oss vilken period det gäller så fort som möjligt. Du kan nämligen inte få nedsatt avgift retroaktivt. Du hittar information om avgifterna på lr.se/
vadkostardet.


För ytterligare information kontakta

Medlemsenheten

08-613 27 00
Mejla