Kan rektorer eller skolledare bli medlemmar?

Lärarnas Riksförbund rekryterar inga skolledare.

Förbundet har ett fåtal medlemmar som övergått från att vara lärare till att bli rektorer. Dessa medlemmar rekommenderar vi aktivt att byta till Skolledarförbundet Länk till annan webbplats..