Uppdaterad

Vad är skillnaden mellan Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet?

Lärarnas Riksförbund är ett yrkesförbund, vilket innebär att vi endast ansluter utbildade, behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Vi ansluter inte rektorer som är arbetsgivare. I våra ögon skulle det vara helt ohållbart att företräda både arbetsgivare och arbetstagare i en konflikt på arbetsplatsen. Vi driver inte heller frågor som skolledarnas belastning eller förskollärarnas planeringstid, utan allt vårt fokus ligger på lärare och studie- och yrkesvägledare.

Då vi som förbund inte behöver splittra vår tid på ett flertal olika medlemsgrupper, kan vi istället lägga all vår tid på att bli specialister inom just ditt yrke, vad gäller yrkes- och villkorsfrågor.

Vi menar också att det är viktigt att staten går in och tar ett helhetsansvar för skolan. Vi anser att skolan är en nationell angelägenhet och att alla elever ska ges möjlighet till en likvärdig utbildning oavsett i vilken kommun du bor.

Så om du tycker som vi, bli medlem i Lärarnas Riksförbund. Tillsammans blir vi starkare.


Kategori

Medlemskapet


För ytterligare information kontakta

Medlemsenheten

08-613 27 00
Mejla