Publicerad

Hur fungerar det med försäkringar under utflykten?

Du är försäkrad under din arbetsdag via Försäkringskassan. Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du även en arbetsskadeförsäkring. Du täcks av dessa försäkringar under din arbetstid, och på väg till och från arbetet. Det är därför viktigt att lämna in eventuella schemaändringar och få dem godkända av din rektor innan utflykten, så att det inte råder någon tvekan om när din arbetstid börjar och slutar på utflyktsdagen. Skolan har även en försäkring för eleverna som gäller under deras skoldag. Om utflykten medför ändringar i elevernas skoltider så behöver rektorn godkänna även dessa ändringar innan utflykten.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla