Uppdaterad

Hur många lärare måste följa med när man åker på utflykt med elever?

Det finns inget exakt svar på den frågan. Det beror på elevernas ålder och mognad, och på vilken typ av utflykt man ska göra. När man planerar utflykten ska man göra en riskbedömning och tänka igenom vad som skulle kunna hända på vägen eller på plats på utflyktsmålet. Då kommer man fram till hur många lärare eller annan personal som behöver följa med.

Man ska också komma ihåg att man inte kan lägga något ansvar på föräldrar under en utflykt, inte ens ansvar för deras egna barn. När man är klar med planeringen av utflykten ska den godkännas av rektorn.

 

Personalen ansvarar för eleverna

Skolan har ett ansvar för eleverna under skoldagen, även om ni befinner er utanför skolans område. Den personal som är med ansvarar för eleverna. Ansvarets omfattning varierar beroende på elevernas ålder och mognad.

Som personal har du även en skyldighet att ingripa mot elever som uppträder stökigt. Du kan inte lämna över tillsynsansvaret till föräldrar eller andra medföljande som inte är anställda av skolan. Det är därför mycket viktigt att ni är tillräckligt många personal för att ni ska kunna hantera tillsynsansvaret under utflykten.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla