Jag har hört att man kan få träningskort av arbetsgivaren. Har jag rätt till det?

Det finns inget som tvingar arbetsgivaren att hålla med friskvård eller friskvårdspeng, men det är ett bra sätt att arbeta preventivt mot arbetssjukdomar och dålig hälsa. På många arbetsplatser kan man välja om man vill ha en friskvårdstimme i veckan eller att få ett träningskort betalt.

Finns inte något av detta hos arbetsgivaren så är det en fråga som kommunföreningen eller särskilda föreningen kanske kan hjälpa dig att driva. Kontaktuppgifter till din förening hittar du här.

Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga arbetsrelaterad ohälsa, och ökande sjukskrivningar är betydligt mycket dyrare för arbetsgivaren än att bidra med friskvårdstimme eller friskvårdspeng.