Uppdaterad

Jag saknar vägledarkollegor - hur hittar jag bra nätverk?

Jag är den enda studie- och yrkesvägledaren på min skola och även om jag trivs så känns det ibland ensamt. Lärarna på skolan kan bolla idéer och tar stöd av varandra varandra på ett sätt som jag saknar. Vad ska jag göra?

Försök att hitta ett syv-nätverk där du kan ingå. Det flesta kommuner har sådana nätverk, och i många fall ingår även de som arbetar på fristående skolor i dessa nätverk.

På mindre orter, eller om avstånden mellan skolorna i stora, kan det vara svårare att få till fysiska möten. Man kan då ha träffar på nätet istället. På Facebook finns det en grupp som heter "SYV forum Sverige" där du kan bli medlem, både som yrkesverksam vägledare och under studietiden. I gruppen kan du ställa frågor och diskutera med andra vägledare, och även få tips om var det finns andra nätverksgruppen som du kan gå med i.

Om du är ny examinerad studie- och yrkesvägledare kan du kanske bilda ett nätverk med dina gamla klasskamrater, eller hålla kontakt med dina före detta handledare.

Vikten av att vi som grupp har möjlighet att på olika sätt träffas är central för att kunna driva frågor som rör studie- och yrkesvägledning. Det är något som vi verkligen vill uppmuntra.


Kategori

Yrkesrollen


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla