Uppdaterad

Jag ska åka på en utflykt med mina elever. Kan jag ta hjälp av föräldrarna, och vilket ansvar kan jag i så fall lägga på dem?

Om man inom skolans regi planerar en utflykt ska man alltid göra en riskbedömning av vilka möjliga händelser som kan uppkomma. Man kan inte förutse alla händelser, men försök identifiera så många som möjligt. Informera rektorn om den planerade aktiviteten och diskutera utifrån riskbedömningen hur många lärare som behövs för att genomföra aktiviteten på ett säkert sätt. Om man tar hjälp av föräldrar så ska man vara klar över att det är skolan och skolans personal som har hela ansvaret under aktiviteten. Inhämta ett godkännande från rektorn och kom överens om dina villkor.

Se också till att rektorn godkänner den personal som ska följa med. Du bör även se till att vårdnadshavarna, helst skriftligen, har tagit del av vilka ordningsregler som gäller under utflykten.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla