Uppdaterad

Vägledarjobb på flera olika skolor — vad ska jag tänka på?

Jag blir färdig studie- och yrkesvägledare i vår och kommer snart börja söka jobb. Efter vad jag har hört så har många vägledare jobb på flera olika skolor. Vad ska jag tänka på om jag ska söka en sådan tjänst?

På orter med småskolor är det ganska vanligt att studie- och yrkesvägledare har flera olika arbetsplatser. Det som är viktigt då är att du ändå får möjlighet att genomföra uppdraget på ett bra sätt. Du ska ha samma förutsättningar att utföra dina arbetsuppgifter, som kollegor som arbetar på endast en skola.

Att komma till en skola en dag i veckan, och genomföra samtal på löpande band, är inte acceptabelt. Läroplanernas mål för studie- och yrkesvägledningen gäller i alla lägen. Det innebär att alla elever ska ha tillgång till en studie- och yrkesvägledare, och inte bara vid ett enda tillfälle som eleven är kallad till. En del elever behöver komma på samtal vid flera tillfällen.

Du måste även få möjlighet att skaffa tillräcklig kunskap om eleverna, och att vinna deras förtroende, för att underlätta samtalen. Självklart ska du också ha tillgång till ett riktigt arbetsrum med den utrustning du behöver.

Att vara på flera arbetsplatser kan upplevas som stressande, så be din chef om hjälp med att prioritera i vilken ordning du ska utföra dina arbetsuppgifter, om tiden inte räcker till. Din chef har ansvar för att du har en välfungerande arbetsmiljö, och för att arbetsbelastningen inte blir för tung.


Kategori

Yrkesrollen


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla