Uppdaterad

Vem ansvarar för eleverna under utflykten?

Skolan har ett ansvar för eleverna under skoldagen, även om ni befinner er utanför skolans område. Den personal som är med ansvarar för eleverna. Ansvarets omfattning varierar beroende på elevernas ålder och mognad. Som personal har du även en skyldighet att ingripa mot elever som uppträder stökigt.

Du kan inte lämna över tillsynsansvaret till föräldrar eller andra medföljande som inte är anställda av skolan. Det är därför mycket viktigt att ni är tillräckligt många personal för att ni ska kunna hantera tillsynsansvaret under utflykten.

 

SKOLANS ANSVAR

Personalen ansvarar för eleverna

Skolan har ett ansvar för eleverna under skoldagen, även om ni befinner er utanför skolans område. Den personal som är med ansvarar för eleverna. Ansvarets omfattning varierar beroende på elevernas ålder och mognad.

Som personal har du även en skyldighet att ingripa mot elever som uppträder stökigt. Du kan inte lämna över tillsynsansvaret till föräldrar eller andra medföljande som inte är anställda av skolan. Det är därför mycket viktigt att ni är tillräckligt många personal för att ni ska kunna hantera tillsynsansvaret under utflykten.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla