Uppdaterad

  1. Arbetsgivaren vill teckna överenskommelse kopplad till AB § 6 och skyldighet att vikariera för annan arbetstagare under coronapandemin. Hur ska jag ställa mig till detta?

SKR har gått ut med ett cirkulär (20:13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro) där man gör en ensidig tolkning av AB §6 och skyldigheten att vikariera för annan arbetstagare. Lärarnas Riksförbund delar inte SKR:s syn på innebörden av bestämmelsen. Överenskommelser bör inte tecknas. Kontakta RO för råd och vägledning.

Du ser den här informationen eftersom du är ombud och inloggad.


Taggar

För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla