Uppdaterad

  1. Beslutet att alla gymnasieskolor, vuxenutbildning med mera ska bedriva fjärr- och distansundervisning under coronapandemin innebär att våra medlemmar får mycket extra arbete. Vad kan vi kräva för våra medlemmar? Kan vi till exempel förhandla om mer tid?

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att avtalen ska följas. Det är inte att rekommendera i nuläget att redan hårt pressade lärare ska arbeta ännu hårdare. Det som krävs är tydliga prioriteringar avseende såväl arbetsuppgifter som ambitionsnivå. I ett läge där tiden inte räcker till får arbetsgivaren beordra övertidsarbete och ta det arbetsmiljömässiga ansvaret för ett sådant beslut.

Du ser den här informationen eftersom du är ombud och inloggad.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla