Uppdaterad

  1. Hur hanterar man en situation med arbetsuppgifter som rektor säger att en medlem ska göra, till exempel torka av bord och stolar regelbundet under coronapandemin?

Medlemmar har att följa de anvisningar som ges såvida dessa inte är olagliga eller uppenbart farliga. Var gränsen går för arbetsskyldigheten i en situation som denna måste avgöras från fall till fall och utifrån en helhetsbedömning av den aktuella situationen. I det fall arbetsgivaren anvisar arbetsuppgifter som ligger utanför anställningsavtalets ram ska RO kontaktas. Rätten att lägga så kallat tolkningsföreträde, det vill säga att stoppa en arbetsuppgift under tiden en prövning av sakfrågan sker, ligger hos RO tillsammans med förbundets jurister. Detta eftersom ett felaktigt lagt tolkningsföreträde kan medföra skadeståndsskyldighet för förbundet.

Du ser den här informationen eftersom du är ombud och inloggad.


Taggar

För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla