Uppdaterad

  1. Hur ska jag som ombud förhålla mig om arbetsgivaren vänder sig till SKR/Sobona i syfte att aktivera Krislägesavtalet under coronapandemin?

I nuläget ska du kontakta RO för råd och stöd. Vi förbereder just nu mer specifika FAQ avseende Krislägesavtalet vilka kommer att publiceras här på lr.se.

Du ser den här informationen eftersom du är ombud och inloggad.


Taggar

För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla