Uppdaterad

  1. Kan en arbetsgivare använda lärare, som normalt sett arbetar på gymnasiet, i grundskolan under coronapandemin?

Arbetsgivaren kan tillfälligt anvisa en gymnasielärare att arbeta i grundskolan. Frivillighet bör dock alltid eftersträvas. Viss framförhållning behövs dock. Innan läraren kan börja sitt arbete är arbetsgivaren skyldig att se till att läraren uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Ett sådant får inte vara äldre än ett år. Denna skyldighet gäller nämligen inte inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, så lärare inom dessa skolformer har inte behövt uppvisa ett sådant i samband med att de anställdes.

Du ser den här informationen eftersom du är ombud och inloggad.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla